Andens anatomi

Carolin Myss

Alla har vi en möjlighet att förbättra vår hälsa - om vi bara kan förstå de andliga orsakerna till vår ohälsa. Vi kan lära oss att utveckla vår egen intuition så att vi förmår sammanlänka ande och kropp. På så vis kan vi själva upptäcka när det finns en obalans i vår andliga energi - innan en sjukdom brutit ut. Och det kan dessutom hjälpa oss att tillfriskna från pågående sjukdomar. Caroline Myss, som är en framträdande röst i den alternativa hälsovården, presenterar i denna uppmärksammade bok ett komplett program för andlig och fysisk hälsa.