Den osynliga kraften: Människans dolda potential

Ken Manning

Människans inre visdom och förmåga att få insikter är den mest oanvända resursen i företag och organisationer...

Boken ger svaret på väldigt många livsfrågor. Den beskriver och förklarar den inre kraft som förlöser den potential som alla människor har. För dig så kan innebörden av kunskapen bli enorm, vare sig du är ledare,förälder, vän eller partner. Du får access till ett produktivt och tillfredställande liv.

Författarna bakom boken; Ken, Robin och Sandra arbetar sedan 15 år med företag, organisationer och enskilda över hela världen. Deras vision och absoluta tro är att om 10 år så kommer så kommer denna kunskap och förståelse av människans sinne att vara självklar för 50% av företagen på USAs större börslistor. Boken innehåller i princip alla delar som de har på sin 3,5 dagars standardutbildning, där du som läsare följer med från start till mål. Det blir både nytt och konfunderande i början, men ju längre du läser, desto fler pusselbitar kommer falla på plats.