Samtal om stress

I början av året sökte sig en kvinna till mig för att hon kände sig stressad på sin arbetsplats. Hon hade tappat kontrollen över sitt agerande och kände sig arg, och behövde ta hjälp utifrån för att lösa det. Vi bokade ett paket på 5 samtal men redan vid tredje tillfället var problemet ur världen."Jag förvånades över att det kan ske en förändring utan att det behöver vara en kamp. Det skedde snabbare och lättare än jag trodde. Idag ser jag fram emot det jag tidigare gruvade mig inför, bara för att se hur annorlunda jag bemöter det nu jämfört med tidigare."Ett vanligt misstag är att vi ser stress som en yttre situation som automatiskt skapar en inre reaktion hos oss, vilket gör oss maktlösa. Egentligen är det tvärtom. När vi ser hur vi själva skapar vår egen upplevelse av vår omgivning och att vi har fullt inflytande över det, försvinner känslan av maktlöshet. Det leder oss tillbaka till vårt naturliga tillstånd - utan ansträngning. Då finns det inte längre något problem att lösa."Det sker verkligen en förändring, du upptäcker en ny värld. Du lär dig att upptäcka allt som finns inom dig och att maximera det."

  • Facebook - svarta cirkeln
  • Instagram - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln