• Matilda Hera Lantz

Vad är intuition?

Intuition beskrivs som förmågan att bilda en omdelbar uppfattning om någonting utan att resonera sig fram till det på en logisk nivå. Det är en inre kommunikationsförmåga och kompass som finns naturligt hos alla människor men som vi tyvärr har tappat kontakten med i dagens samhälle. Om du stänger ner den förmågan hos dig själv är det som att köra genom livet i en bil med bara tre däck... men det positiva är att när du kommer i kontakt med den på nytt kan det kännas som att du nästan ”fuskar” i livet.


Enligt kvantfysiken lever vi i ett osynligt energifält, fyllt av information, som förenar allting i den fysiska världen. Runtomkring oss finns tv-, wifi-, och telefonsignaler, alltså elektromagnetiska våglängder som vi inte kan se men som till exempel en mobiltelefon kan plocka upp och konvertera till bilder och ljud. Vi människor fungerar likadant då vi kan plocka upp subtil information från energifältet som finns runtomkring oss.


Det mänskliga hörselintervallet kan uppfatta frekvenser mellan 20-20 000 Hz och det finns till exempel hundvisslor med så hög ton att vi inte kan höra dem. Detta betyder att våra fysiska sinnen är begränsade och att det finns mer omkring oss än vad våra fem sinnen kan uppleva. Med hjälp av vår intuition, även kallat vårt sjätte sinne, kan vi öka vår uppfattningsförmåga och ta del av mer information som finns i vår omgivning.


Första steget till att utveckla din intuition är att förstå vilka olika sätt du tar emot denna information på:


CLAIRVOYANCE, klarseende, kallas även för tredje ögat och är sammankopplad med vår fantasi. Det är delvis därför som intuition kan vara svårt att lita på till en början eftersom vi har fått lära oss att fantasi bara är vår egen fantasi. Men vår tallkottkörtel som finns belägen i hjärnan kan likt en mobiltelefon konvertera information från energifältet runtomkring oss till mentala bilder och visioner.


CLAIRSENTIENCE, klarkännande, är förmågan att uppleva andras fysiska tillstånd och känslor som ofta går under namnet högkänslig. Det är en stor del av dagens befolkning som föds med denna förmåga redan högt utvecklad men som inte riktigt förstår sig på den eller vet hur dem ska hantera den. Klarkännande kan även beskrivas som vår magkänsla, det är när vi t.ex. har en stark känsla om en situation som sedan visar sig stämma.


CLAIRAUDIENCE, klarhörsel, är förmågan att få till dig information via tankar, röster, och ljud i ditt inre. Precis som en högkänslig person behöver lära sig att allt dem upplever inte är deras egna känslor så behöver en klarhörande person förstå att alla tankar inte är deras egna. Denna röst är oftast väldigt subtil och kan därför vara svår att urskilja från dina egna tankar, men det finns dem som kan höra en röst lika högt och tydligt som från en annan människa.


CLAIRCOGNIZANCE, klarvetande, är förmågan till direkt vetskap om någonting. Det kan visa sig i form av att du bara vet att något är fel utan att ha tillgång till fakta som styrker det. Klarvetande hänger även ihop med det tillstånd vi kallar ”flow” som innebär att du gör någonting som tillåter dig att vara fullständigt närvarande och plötsligt får till dig t.ex. en lösning på ett problem som du har grubblat på.


Intuition är förmågan att se, höra, och känna dina medmänniskor och omgivning på ett djupare plan… det är din länk till inre visdom och högre dimensioner. Det är en förmåga som tillåter dig att vakna upp till en helt ny värld så att du enklare kan navigera genom livet. Många tror att denna förmåga är något mystiskt som vi inte har något inflytande över och att det enbart kommer plötsligt. Men intuition finns tillgängligt för dig att utveckla och du kan lära dig att använda det på bemanning.


Vill du utveckla din intuition och skörda alla dess fördelar i ditt liv?


Prenumerera på Coacheras nyhetsbrev och bli först med att få information om aktuella workshops, erbjudanden, och nyheter!114 visningar0 kommentarer