Tro, dogmer, och biologi: Hur vårt undermedvetna styr våra gener

Dr. Bruce Lipton

Med hjälp av enkelt språk, illustrationer, humor och exempel från vardagen, demonstrerar Dr. Lipton hur den nya forskningen inom epigenetik revolutionerar förståelsen för kopplingen mellan själ, sinne och materia, samt vilka grundläggande effekter den har på våra liv och vår art som helhet. Här förklaras hur cellerna påverkas av den biokemi som skapas av vår perception och våra övertygelser.